dofinansowanie loga


Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę i zakup innowacyjnej, bezdotykowej myjni wykorzystującej energię odnawialną w Broniszach.

Poziom dofinansowania z EFFR: 51%

Beneficjent: OTS Mirosława Sarnowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

OTS - Serwis Opon